15. yüzyılda Floransa’nın önemli hanedanlarından Medici ailesinin hayatını, Giovanni de Medici’nin ölümünden sonra yaşadıklarıyla anlatan dizinin üçüncü bölümünde veba salgınıyla karşı karşıya kalınır. İnsanların hastanelerde yer bulamadığı, ölü bedenlerin sokaklarda yattığı bu salgında sınırlarını kapatan Floransa’da Medici bankası ticaret yapılamaması sebebiyle iflasın eşiğine gelir. Artık Rinaldo degli Albizi ile Cosimo de Medici arasındaki düşmanlığı gittikçe daha net hissetmeye başladığımız bu bölümde Albizi, bu veba salgınını kendisi için bir avantaja çevirmeye çalışır. Bu sırada vebadan kaçmak için şehir dışında bir eve taşınan Medici ailesinden Cosimo, hem Cosimo’nun annesi Piccarda’nın vebadan kaçamaması, hem de Albizi’nin yaptığı bu karşı propagandanın onun alanını daha da kısıtlaması sebepleriyle, Floransa’ya geri döner. Oysa halk çoktan galeyana gelmiş, Albizi’nin şu iddiasına inanmaya başlamıştır: Floransa’ya veba gelmiştir çünkü tanrı tefecilikle toplanan paralar sonucu yapılan katedralden memnun kalmamış ve tüm halkı cezalandırmak istemiştir. Bunun üzerine, Albizi’nin para desteğiyle beraber halk katedralin kubbesinin tuğlalarını sökmeye, orayı yıkmaya başlar. Şehre geldiğinde karşılaştığı bu manzara karşısında Cosimo dahiyane denebilecek bir çözüm bulmuştur. Hem vebalı ama hastanelerde yer bulamamış hastalara yer açmak hem de katedrali yıkmak isteyen halkı buradan uzak tutmak için tüm hastaları katedralin içine almaya başlar. Bu sırada şans da onlardan yana güler ve veba yavaş yavaş şehri terk eder.

                Aslında dizi klasik bir biçimde bütün acıların, bütün aksiliklerin yaşandığı ve sonrasında bir şekilde baş kahramanın dahiyane fikirleri neticesinde bu aksiliklere çözümlerin bulunulduğu sonlarla ilerlerken, tarihi dizi olması sebebiyle de tarihte gerçekten de bu olaylar böyle mi vuku bulmuştu sorusu gelebilir akıllara. Bir önceki bölümün incelemesinde de bahsedildiği gibi bu katedralin kubbesinin yapımına Cosimo’nun zamanında başlanılmadığı gibi, halk da bu kubbe yapımını oldukça benimsediğinden aslında hiç kimse bu kubbeyi yıkmak istemezdi. Fakat senaryonun bu tarafa evirilmesi elbette hem Cosimo ile Rinaldo arasındaki çatışmayı daha da derinleştirmek hem de bu çatışma üzerinden diziye daha da heyecan katmak için konulmuş ve bu sebeple anlaşılabilir.

                 Bu bölümün bir sonraki bölümlerde görülmesi olası bir çatışmanın da habercisi konumunda olduğunu da belirtmek gerekir. Bu bölümde Cosimo’nun en sadık adamlarından Marco Bello, babasının ölümünde kullanılan zehri temin eden adamı öldüren bıçağın Lorenzo’ya yani Cosimo’nun kardeşine ait olduğunu öğrenmiştir. Şimdilik gizli kalan bu çarpıcı bilginin ileride dizideki çatışmanın Rinaldo- Cosimo’dan Lorenzo- Cosimo’ya kayabileceğinin habercisi niteliğinde.

Yazıyı Oylayın
Avatar for Ahmet Cem

0 Comments

Leave a Comment