1970’ler sanayileşmenin etkisiyle ekolojik dengenin bozulduğunun farkına varıldığı yıllardır. Aynı zamanda ozon tabakası incelmeye başlamış ve sera etkisi tehlikeli boyutlara ulaşmıştır. Fosil yakıt (kömür, petrol ürünleri ve doğal gaz) tüketiminden kaynaklanan sera gazlarının aşırı miktarda atmosfere bırakılmasıyla oluşan küresel ısınmanın sonunda buzullar erir, deniz su düzeyi yükselir, ani sel felaketleri, kasırgalar, beklenmedik kışlar, beklenmedik yazlar yaşanır; kuraklık ve çölleşme hızla artar, kıtalar boyutunda ormanlar ve tarım arazileri yok olur.

Ekolojik dengeyi değiştiren ve tamamen insan faaliyetlerinden kaynaklanan bu gelişmelerden hayvanlar ve bitkiler dünyası da en az insanlar kadar etkilenir. Oysa onların bu oluşuma herhangi bir olumsuz katkıları yoktur.

Uzaydan ve güneşten dünyamıza kadar gelen elektromanyetik ışınım (radyasyon), morötesi ışınlar dışında, rahatlıkla yeryüzüne ulaşabilir.

Canlılar için tehlikeli olabilen morötesi ışınlar ise stratosferde (yaklaşık 20. km ile 50. km arası) ozon molekülleri tarafından engellenir.

Fakat, yine endüstri ürünü olan bazı gazlar (örneğin, klor gazı içeren kloro-floro-karbonlar) ozonu parçalar ve konsantrasyonunu azaltır. Bu da ozon tabakasını inceltir ve uzaydan gelen morötesi ışınların yeterince perdelenmeden yerküresine ulaşmasına neden olur. Ozon tabakasını korumak amacıyla, Birleşmiş Milletler öncülüğünde küresel boyutta alınan önlemlerin olumlu sonuçlar vermiş ve ozon tabakasındaki incelme kontrol altına alınmıştır.

Diğer yandan, yerden uzaya giden işime, genel olarak kırmızı ötesi tayf bölgesinde olup, yer atmosferinin içinde bulunan karbondioksit başta olmak üzere sera gazları tarafından kolaylıkla soğurulur. Normal koşullarda yerin soğurduğu uzaydan gelen ışıma ile yerden atmosfere giden ışıma arasında doğal bir denge vardır ve bu da yer atmosferinin sıcaklığını ortalama 15°C civarında sabit tutar.

Ancak, atmosferde var olan sera gazı (karbondioksit, metan, azot bileşikleri gibi) konsantrasyonunda bir artış olduğunda, yerden giden kırmızı ötesi ışıma, sera gazIarı tarafından soğrulur. Sonuçta atmosferdeki sera gazı yoğunluğu artar. Yerin soğurduğu ve saldığı ışıma dengesi, bozulur ve atmosferin sıcaklığı yükselir. Küresel ısınma, çevre ve ekolojik dengenin bozulmasında en büyük etkendir.

Fosil enerji tüketiminden kontrolsüz biçimde bırakılan sera gazları atmosferin doğal sera etkisini tehdit edici biçimde artırır. Milyonlarca yıl boyunca yerküresinde oluşmuş olan fosil enerjinin ölçüsüz ve kontrolsüz biçimde tüketilmesi devam ederse, 21. yüzyılın ortasında atmosferdeki karbondioksit yoğunluğu bugünkünün neredeyse iki katına ulaşacaktır. Bu da ortalama küresel sıcaklığın 1.5 °C ile 4.5 °C arasında artması anlamına gelir. Günümüzde bu artışın 1°C’ye yaklaştığı bilimsel araştırmalarla saptanmıştır.

Sıcaklık Bir Derece Artınca

• Kutuplardaki buzullar ve karlar erir.

• Deniz suyu seviyesi her yıl 3,3 milimetre yükselir.

• Hızlı iklim değişimleri görülür.

• Kasırgalar çoğalır.

• Ormanlar azalır.

• Havalar aşırı ısınır.

• Sık sık sel felaketleri olur.

 

iklim değişimi

iklim değişimi

 

Etkin önlemler alınmaması durumunda çölleşme, verimli tarım arazilerinin elden gitmesi, bazı hayvan ve bitki türlerini hızla yok olması, iklime dayalı kitlesel göçlerin ortaya çıkması, hatta su savaşları gibi tüm canlıların yaşamını doğrudan etkileyen olaylar kaçınılmaz olacaktır.

Sanayileşme ile birlikte insan faaliyetleri sonucunda ortaya çıkan ekolojik dengenin bozulmasını önlemek yine insanlara düşmektedir. Bu problemin tek çözümü vardır; o da fosil enerji tüketimini azaltmak, yenilenebilir enerji kullanımını artırmaktır. Oysa günümüzde dünya enerji tüketiminin yaklaşık sadece %2’si rüzgar türbinleri ile karşılanıyor. Güneş panellerinin katkısı ise çok daha azdır (% 0,5in altında). Küresel ısınma problemi, çok daha büyük beklenmedik felaketlere neden olabilecektir. Bu felaketlerden en çok etkilenecek ve zarar görecek olanlar, sera gazların üretimine en az katkısı bulunan fakir ve gelişmekte olan ülkeler olacaktır.

Sonuç olarak, alınacak bağlayıcı kararlarla küresel ısınmanın kontrol altına alınması mümkün olabilecektir. Bireysel olarak da bu sorunun çözülmesi için ne gibi katkılarımızın olacağını düşünmeli ve harekete geçmeliyiz.

İklim Niçin değişir?
5 (100%) 2 Oy
Avatar for Ahmet Cem

1 Comment

Avatar for Ahmet Cem
Umut Can Turgay 11 Ekim 2017 at 19:55

AYdınlatıcı bir paylaşım olmuş. Umarım yakın zamanda küresel ısınmaya çözüm bulabiliriz

Leave a Comment