Almanca dilinin dünyadaki önemine geçmeden önce kısaca Almanca’nın nasıl bir dil olduğuna bakalım. Almanca genelde zor bir dil olarak bilinir. Almanca dili germen grubundan Hint Avrupa dilidir. Dünyada en çok konuşulan diller arasında yer alan Almanca Avrupa Birliği’nin resmi dillerindendir.

Yaklaşık olarak 120 milyon kişinin konuştuğu Almanca’nın dünyada önemli bir yeri vardır. 38 ülkede konuşulan Almanca özellikle İsviçre, Avusturya ve Almanya’da konuşulmaktadır. Bunun haricinde dil, ekonomisi güçlü olan ülkelerde 1. veya 2. Yabancı Dil olarak okutulmaktadır. Günümüzde Almanca dili yaklaşık olarak 120 ülkede özel okul veya devlet okullarında okutulmaktadır. Almanca konuşan ülkelerin ekonomik gücünün dil üzerinde büyük bir etkisi var. Dilin konuşulduğu ülkelerin ekonomik yönden güçlü olmaları Almanca dilinin bilinmesi gerekliliğini doğuruyor.

Ayrıca Almanya yüksek öğrenim için çok iyi bir yerdir. Bu da dilin dünyada önemli bir yerinin olmasını sağlıyor. Dünyada konuşulan dillere bakıldığı zaman, dillerin konuşulduğu ülkelerin ekonomik gücü dilin dünyada konuşulma oranını etkiliyor ve ekonomik güç ile dilin konuşma dağılımı birbiriyle orantılıdır. Farklı ülkelerde bulunan alman şirketleri çalışanlarının Almanca konuşmasını istiyor. Çalışanlarına, İngilizce bilmelerine rağmen eğer Almanca bilmiyorsa öğretiliyor.

Almanca’nın ülkemizdeki durumuna bakalım. Vatandaşlarımız Almanca’ya oldukça yakındırlar. Ülkemizde Almanca, lise ve üniversitelerde 1. ya da 2. yabancı dil olarak tercih ediliyor. Ülkemizin insani, bilimsel ve ticari olarak en yakın olduğu ülke Almanya’dır. Bu durum itibarı ile Almanca ülkemizde birinci veya ikinci yabancı dil olarak okutulmaktadır. Türkiye’de yüksek öğrenim gören bir çok kimse yabancı dil tercihini Almanca tarafında kullanmaktadır. Bunların başında tıp okuyanlar, mühendisler, araştırmacılar gelmektedir. Türkiye’de Almanca dil bilen personel arayışı artmaktadır. Ülkemizde uluslararası ticaret yapan şirketlerin açıklarının başında şu an için Almanca dil bilen personel gelmektedir . Ülkemizde Almanca bilenler sadece bir yabancı dil bilme ya da kendilerine iş bulma konusunda olanaklı olmuyor bunun yanında iyi bir kariyer yakalama konusunda da önemli bir ayrıcalığa sahip olmuş oluyor.

Türk Eğitim Sisteminde Almanca

Şuan ülkemizde Almanca dili 34 Anadolu Lisesinde birinci yabancı dil olarak okutuluyor. Bu liselin 13 tanesinde yabancı dil eğitimi veren öğretmenler ‘Yurt Dışı Eğitim ve Öğretim Merkezi ’ tarafından atanmıştır. Ülkemizde ki bazı özel okullarda Almanca dili kreşten itibaren öğretilmektedir. Alman kültür merkezleri kendi imkanları dahilinde bu okullara destek vermekteler. Ağırlıklı olarak yabancı dil eğitimi veren devlet okullarına 2004/2005 öğrenim yılında ikinci yabancı dil zorunluluğu çıkartıldı. Bu zorunluluktan sonra öğrenciler ikinci yabancı dil olarak Almanca’yı tercih ediyorlar. Bu da eğitim sistemimizde Almancanın önemini artırıyor. Türkiye’de yapılmakta olan sınavlarda diğer dillere oranla Almanca dili daha çok kullanılmaktadır. Ülkemizde yapılan birçok yabancı dil sınavında Almanca vazgeçilmez dil haline gelmiştir. YDS akademik sınavlarında Almanca’dan da sınavlar yapılmaktadır.

Almanca’nın Dünya’daki ve Türkiye’deki Yeri
5 (100%) 1 Oy
Tags:
Avatar for Ahmet Cem

Related Article

No Related Article

2 Comments

Avatar for Ahmet Cem
odiningözü 22 Mayıs 2017 at 20:40

Yurt dışında üniversite okumak isteyenler için oldukça ideal ( harç ücretlerinin düşüklüğü ve eğitiminin kalitesi ) bir ülkedir. Güzel bir içerik olmuş.

Avatar for Ahmet Cem
Buğrahan İşbakan 17 Temmuz 2017 at 15:44

Özellikle mühendisler için Almanca bilmek işe yarayacaktır.

Leave a Comment